Kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítás

2023.12.09

Kötelező felelősségbiztosítás hulladékgazdálkodóknak, és hulladéktermelő vállalkozásoknak

Kormányrendelet alapján 2024. január 1-jétől minden gazdasági társaságnak amely meghatározott hulladékot termel, kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítással szükséges rendelkeznie. Mellettük a hulladékgazdálkodási és az országok közti hulladékszállítási tevékenységet végző vállalatoknak, vállalkozásoknak is. 

A környezetvédelmi felelősségbiztosítás jogszabályi háttere

A biztosítás meglétét a jogszabály 2024. január 1-jétől írja elő.

Az aktuálisan érvényben levő jogszabályokban 2 kört különböztethetünk meg:

 1. Az egyikbe a hulladéktermelők tartoznak, vagyis azok a cégek, akiknek a tevékenységük nyomán meghatározott mennyiségű szemét képződik,
 2. A másikba a hulladékgazdálkodó szervezetek tartoznak. Ide sorolandók azok a szervezetek is, amelyek e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végeznek, vagy az európai parlamenti és tanács által rendeletben meghatározott célból Magyarország területére hulladékot behoznak, kivisznek vagy átszállítanak.

Kiket érint a rendelet

 • Ha a gazdálkodó szervezet a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, 
 • Nem veszélyes hulladék esetén – építési-bontási hulladék kivételével – a 2000 kg-ot 
 • Nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.

A kormányrendelet hatálybalépése: 2024.01.01

A szabályozás kiterjed minden olyan vállalkozásra, amely a tevékenysége során legalább annyi szemetet állít elő, mint a törvényben meghatározott mennyiség.

Ez a szabályozás tehát érinti a hazai cégek nagy részét: éttermek, szervizek, szépségszalonok, irodaházak, gyártó és logisztikai cégek, építőipar, – minden olyan vállalkozást, amely a tevékenysége során szemetet termel.

Nagyon fontos, hogy e téren nincs különbség hulladéktermelők és hulladékgazdálkodók között, mindkét tevékenységre ugyanazt a feltételt kell alkalmazni. 

Az előírt hulladékmennyiségek kapcsán szigorú szabályozások vannak érvényben. Az előírásoknak megfelelően, a kötelezettség életbe lépése esetén minimum tízmillió forintos biztosítási összeggel kell számolni.  

Lényeges a területi hatály is, hiszen a biztosítási védelem Magyarország területén történt üzemzavar miatt, az ország területén bekövetkezett környezetkárosodásokra terjed ki. A biztosítás fedezetet nyújt a biztosított minden hazai telephelyén végzett, biztosított tevékenységéből eredő környezetkárosodásra.

Mit értünk biztosítási esemény alatt?

Ez egy olyan közigazgatási jogi felelősség, amely előre nem látható véletlen, váratlan, a normális üzemi folyamattól eltérő eseményre visszavezethető környezetkárosodások miatt kialakult fizetési kötelezettség. Ilyen lehet például, ha egy kollégád véletlenül felborít egy tartályt, amiben veszélyes vegyszerek vannak, az kiömlik a földre, felszívja a talaj, esetleg belecsorog a közeli patakba is. 

A károkozás érinthet: 

 • védett fajokat, természetes élőhelyeket
 • felszíni vizeket is, azok készleteit, minőségét, mennyiségét,
 • ezen vizek medrében és partjában, a víztartó képződményekben és azok fedő rétegeiben, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogszabályban vagy hatósági határozatban – kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területek is ide sorolandók.
 • A talaj termőképességében, szerkezetében, víz- és levegőháztartásában, valamint élővilágában okozott károkat.

HOGYAN FIZETI KI A BIZTOSÍTÓ KÁRTÉRÍTÉST A KÁROKOZÓ HELYETT?

A biztosító a károkért a hulladékgazdálkodási hatóság jogerős határozata alapján áll helyt a károkozó helyett, és az alábbi költségeket téríti meg: 

 • elsődleges helyreállítási intézkedés költségeit – eredeti állapot helyreállítását;
 • kiegészítő helyreállítási intézkedés költségeit, ha az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges, akkor pótlás költségeit;
 • kompenzációs helyreállítási költségeket, azaz a helyreállítás befejezéséig felmerült intézkedési költségeket;
 • szakértői költségeket, bírósági, hatósági eljárás költségeit.

Az előírásoknak megfelelő fedezettel 2023.11.25-től lehetőség van ilyen biztosítást kötni a Generali Biztosítónál. A Generali által nyújtott megoldás a rendeletben meghatározottakon túl az alvállalkozókra is fedezetet nyújt, illetve kiegészül egy díjmentes jogvédelmi szolgáltatással is.

A törvény hatálybalépése 2024. január 1.
Ha vállalkozásodat vagy cégedet érinti a rendelet keress mielőbb. Ehhez nincs is másra szükség mint, kitölteni egy rövid űrlapot. Ezt követően rövid időn belül felveszem veled a kapcsolatot és örömmel válaszolok a kérdéseidre.