Többlakásos társasházbiztosítás 

2022.06.22

Többlakásos társasházbiztosítás lakóközösségeknek

TÁRSASHÁZ AKCIÓ 

2023. február 01. - 2023. augusztus 31.

Társasház akció

Két havi díjkedvezmény

Az akció leírása

Az akció ideje alatt, kéthavi díjmentes időszak kerül jóváírásra minden új Házőrző többlakásos épületbiztosítás első éves díjából. 

Az akció időszaka

Ajánlat aláírás dátuma: 2023. február 01. - 2023. augusztus 31. (beleértve mindkét napot)
Kockázatviselési kezdete: legkorábban 2023. február 02.

Az akcióban való részvétel feltétele

Az akció csak és kizárólag új Házőrző többlakásos épületbiztosítási szerződésekre vonatkozik. Az éves díjból levonásra kerül a kéthavi kedvezmény 


Új szerződésnek akkor minősül a Házőrző többlakásos épületbiztosítás, ha a biztosítandó épület nem rendelkezett a kockázatviselés kezdetét megelőző 90 napon belül megszűnt, a Generali biztosítónál lévő épületbiztosítással.
A szerződések az akció időtartama alatt előre, halasztottan is köthetők, a halasztás ideje az aláírást követően nem lehet 270 napnál több. A kedvezmény nem kerül alkalmazásra abban az esetben, ha az új szerződés előzetes kiegészítő védelemmel alkalmazásával kerül megkötésre. 


Miért van szükség társasházbiztosításra?

A munkám során sokszor felmerült az ügyfeleimnél, hogy kell -e társasháznak közös biztosítás? A válaszom minden esetben Igen, kell. 

Az előzőből következik minden esetben egy egyszerű kérdés: Miért?

A válasz is rendkívül egyszerű: Társasház biztosítás a lakóközösség minden tagjának az ingatlanára fedezetet nyújt. Társasházbiztosítással tudják a lakók teljes egészében megvédeni vagyonukat és értéktárgyaikat a váratlan eseményekkel, természeti csapásokkal szemben. 

A globális felmelegedés hatásai nem kerülik el kicsiny hazánkat sem. Mindezt saját bőrünkön is tapasztaljuk a szélsőséges időjárási viszonyok kialakulásával, heves viharokkal, széllökésekkel, extrém hideg napokkal vagy éppen forrósággal. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy egy heves vihar pld. megrongálja a ház tetőszerkezetét. 


Mi történik akkor, ha nincs társasházbiztosítás?

Azokban az esetekben, amikor nincs a társasháznak biztosítása, ráadásul nincs minden lakónak egyéni lakásbiztosítása sem, a közös képviselő összegyűjti a lakók információja alapján, hogy kinek melyik biztosítónál van biztosítása. Minden lakó egyenként felveszi a kapcsolatot a saját biztosítójával és bejelentik a kárt. A különböző biztosítóknál az egyéni lakásbiztosításnak megfelelően a tulajdonosoknak, a biztosítók a saját feltételeik és az egyéni lakásbiztosításban foglaltak szerint, a tulajdoni hányad alapján arányosan átutalják a szerződésben foglalt biztosítási összegnek megfelelő kártérítést a lakás tulajdonosának. Ezután a lakás tulajdonosa a biztosítótól kapott összeget tovább utalja a társasház számlájára.

Hát ez elég bonyolultnak tűnik, ráadásul nagy valószínűséggel nem is fogja fedezni a teljes felújítási költséget. Hosszadalmas is lesz, mire az összes biztosítótól és aztán a tulajdonosoktól beérkezik a pénz a társasház számlájára. Számolni kell azzal is, hogy egyes lakások nincsenek sehol biztosítva. Az ezekre eső helyreállítási költség összegét csak a közös költségből tudja a ház fedezni, ami jelentős problémákat okozhat. A felújítás káoszba torkolhat és szinte borítékolható, hogy a lakóközösség tagjai hajba fog kapni a különböző biztosítási összegek megléte vagy éppen nem léte miatt.


Mi történik olyankor, ha van társasházbiztosítás?  

A közösképviselő az Online felületen keresztül bejelenti a kárt a biztosító felé. A biztosító kárszakértője rövid időn belül felveszi vele a kapcsolatot és elindul a kárrendezési folyamat.  A Generali társasház biztosítása a társásház egészére kiterjed, ezért a Generali Házőrző többlakásos épület biztosítása a feltételek és társasházi szerződésben foglaltak alapján kifizeti a biztosítási összegnek megfelelő teljes felújítási költséget. Munkadíjjal, anyagköltséggel és az egyéb szerződésben rögzített felmerülő költségekkel együtt. Ez azért így már sokkal egyszerűbb. Fenti példán levetítve is látszik, hogy a leg egyszerűbb és a leg hatékonyabb módja a helyreállítási költségek fedezésének a társasház közös biztosítása. Logikus, áttekinthető felépítésű, egyszerű, átlátható. Egyszerűbb a közös képviselő munkája is, hiszen egy kötvény, egy biztosítótársaság. 

Társasházi lakóépületek biztosításának fontos eleme a felelősségbiztosítás is, gondoljunk csak a parkoló autóra eső tetőcserép vagy a rossz takarítás, töredezett, rossz állapotú lépcsők következtében elcsúszó és lábat törő gyalogos esetére, mely kárterítések felelősségbiztosítás hiányában szintén a lakóközösségre hárulnának.

Összefoglalva: egyszerűbbé válik a közös képviselő munkája, zálogjog bejegyzések igénylése, biztosítási díjak kezelése, a közös ügyintézés és a kárrendezés. Egyszerűbbé válik állati kártevők esetén a rovarok okozta károk, pld. a darázsírtás is.

A közösképviselők egyedi azonosítóval ellátott Online felületen keresztül kezelhetik a társasházi szerződéseket, a díjfizetésen vagy akár a szerződéskötésen keresztül a kárbejelentésig.

Függetlenül az egyes lakók, bérlők biztosítottságától az egész épület biztosítva van a pincétől a padlásig. A vegyes tulajdonú lakóházaknál az önkormányzatra eső tulajdoni hányad is biztosítva van. Lényeges szempont továbbá, hogy a Generali Biztosítónál nincs avultatás. Ez azt jelenti, hogy a helyreállítás számlákkal igazolt aktuális fogyasztói áron beszerezhető anyagköltségen történik.   

Minden lakó egyénileg dönt saját ingóságainak biztosításáról, így több a variációs lehetőség. A lakók több kockázatot magába foglaló kiegészítő biztosítást is köthetnek. 

A kimutatások azt igazolják, hogy átlagosan egy társasházban maximum a tulajdonosok ötven százalékának van egyénileg kötött lakásbiztosítási szerződése, vagy legalábbis ekkora arányúak azok a biztosítások, melyek kellő fedezetet nyújtanak.

Társasházbiztosítás mellé Mestervonal 24 vészelhárítási, szakiparos ajánlási és információs szolgáltatás is válaszható, amely a nap bármely órájában hívható a 

(36-1) 458 4452-es telefonszámot, vagy a kárbejelentést megtehető online is.

Megéri tehát mindenképpen, hogy a lakóközösség és a közösképviselő is tájékozódjanak a lehetőségeiről, és ajánlatot kérjenek.  

Kalkulátorunk használatával kidolgozzuk a legjobb módozatot, ami igazodik a mai kor követelményeihez. Segítek abban is, hogy a társasház a lehető legrövidebb idő alatt hozzájusson a biztosítási szerződéshez. Fordulj hozzám bizalommal, beszéljük át ajánlatainkat, és találjuk meg a legjobb társasházbiztosítási megoldást!