Beiskolázási és iskolakezdési támogatás önsegélyező pénztár

2023.08.09

Beiskolázási és iskolakezdési támogatás

Beiskolázási támogatás önsegélyező pénztárral

Az öngondoskodás fontossága különösen felértékelődik azokban az időkben amikor drágulás sújtja a lakosságot. Bár az egészségpénztárak, és köztük Generali egészségpénztára is 2016 óta önsegélyező pénztári szolgáltatásokat is nyújt, sok pénztártag csak most kezdi felfedezni, hogy nem csak egészséggel kapcsolatos kiadásokra használhatja a megtakarításait. 

Az egészség- és önsegélyező pénztári tagság lehetősége sokak számára ismerősen cseng, azonban nem mindenki tudja, milyen előnyök származhatnak a tagsággal. 

Önsegélyező egészségpénztári tagságnak köszönhetően óvodás kortól az általános és középiskolás tanulókon át egészen az egyetemi/főiskolai hallgatók után (25 éves korig) beiskolázási és iskolakezdési támogatás igényelhető. Ráadásul adóvisszatérítés formájában akár 46.400 forintot is visszakaphatunk az államtól.

Az egészségpénztári megtakarításodból évente az év első napján érvényes minimálbér összege vehető fel tanévkezdési támogatásra gyermekenként. Az egészségpénztárban a vásárlásokat igazoló számlákat kell eljuttatni, amit eltudsz számolni iskolakezdési támogatásra.

Bár a tankönyveket az állami rendszerben a gyerekek ingyen kapják, a legkomolyabb kiadások a tanév kezdetekor merülnek fel.  A tanszerek, egyéb iskolaszerek beszerzése bizony sok kiadással jár. Sokan július elején elintézik az iskolai bevásárlás, hogy ne kelljen augusztusban tolongani a boltokban. Ezekre a súlyos kiadásokra sajnos nem minden szülő van felkészülve.  

Az EÖNYP beiskolázási és iskolakezdési támogatás óvodás, általános iskolás, középfokú oktatásban résztvevő gyermek után, valamint egyetemista/főiskolás gyermek után is, annak 25 éves koráig igényelhető.

Iskolakezdési támogatásra elszámolhatók a ruhák, tanszerek, például technikai felszerelés vagy rajzeszközök, számológép. Taneszközök, például kötelező olvasmányokat (ehhez az iskola igazolására van szükség), feladatlapok, az iskola igazolása alapján logopédiai feladatgyűjtemények. Az iskola igazolása alapján sporttagozat sporteszközei vagy zenetagozat kisebb hangszerei.  

Fontos szabály, hogy a tanév kezdete előtt 15 nappal és a tanév vége után 15 nappal kiállított számlákat lehet csak tanévkezdési támogatásra elszámolni.

Törvényi háttér

A 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 50/B. § (1) bek. g) pontja szerint "nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás, mellyel a köznevelésről szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló, illetve a szakképzésről szóló törvényben meghatározott tanuló, illetve képzésben részt vevő személy számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tankönyv, taneszköz, ruházat árának, valamint a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése biztosítható".

Mennyi pénzt kaphatok vissza az EÖP-n keresztül beiskolázási támogatásra?

A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet, mely 2023-ban 232 ezer forint.

Jelenleg ennek 20%-át, azaz maximálisan 46.400 forintot kaphat vissza egy család az államtól gyermekenként.

Mi szükséges az önsegélyező pénztár keretein belül beiskolázási támogatáshoz?

  • Egészség-, és önsegélyező pénztári tagság.
  • A támogatás a 180 napja rendelkezésre álló egyéni számla egyenlegből vehető igénybe.
  • A támogatás a tanév első napját megelőző 15 napon belül (augusztus 15.) és a tanév utolsó napját követő 15 napon belül (június 30.) kiállított és teljesített számlák alapján történik.
  • Szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám igényelheti.
  • Családi pótlékra jogosult pénztártag vagy kedvezményezett veheti igénybe.

Elszámolható szolgáltatások

Az önsegélyező pénztár segítségével gyermeknevelési, valamint beiskolázási és iskolakezdési támogatásra sok felmerülő költség elszámolható. 

  • Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások: a szolgáltatások már a magzat 91 napos korától a megszületéséig igénybe vehetők.  Nem csak a vér szerinti, hanem a nevelő, örökbefogadó szülő és a gyám is igénybe vehet szolgáltatást. Jó tudni, hogy CSED, a GYES és a GYET folyósítása esetén is igényelhető.
  • Szülési segélyre: egyszeri, egy összegben igényelhető támogatás a szüléssel járó költségek fedezésére. Összege újszülöttenként 1.000.000 Ft.
  • Gyermek neveléséhez, iskoláztatásához kapcsolódó ellátások: hivatalos néven a nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás. Ide tartozik a tankönyvek, taneszközök, ruházat beszerzése. Fontos tudni, hogy ezt a családi pótlékra jogosultak igényelhetik, és gyermekenként legfeljebb az adott évi minimálbér összege vehető igénybe.
  • Felsőoktatási költségtérítése: hallgatói jogviszonnyal rendelkező természetes személyekre igényelhető, maximum 25 éves korig. Tandíjra, albérletre vagy kollégiumi lakhatásra fordítható. Gyermekenként ugyancsak legfeljebb az adott évi minimálbér összege vehető igénybe.