Jogvédelem az élet minden területén

2024.05.20

Jogi segítség az élet minden területén

A jog téged véd, mi pedig a jogaidat

Az élet számtalan esetben találkozhatunk jogi problémákkal magánemberként is: otthonunkkal kapcsolatban, amikor közlekedünk, vagy munkahelyünkön, esetleg szabadidőnkben, de családon belül is sérthetik jogos érdekeinket. 

A jogvédelem a felelősség biztosítással szemben ellentétes feladatot lát el: ez a biztosítási forma nem harmadik személyjel szembeni követelést hárítja el, hanem, minket biztosítottokat támogat saját jogaink harmadik személlyel szembeni érvényesítése során. 

A jogvédelem biztosítás feladata nem a követelések elhárítása, hanem biztosított jogaink eredményes érvényesítése, vagyis a felelősség biztosítással ellentétesen ható biztosítási forma.

Jogaink védelmének anyagi vonzata általában magas költséggel jár. Egy jogvita költségei jelentős anyagi terhet, sőt néha teljes pénzügyi ellehetetlenülést is jelenthetnek, például egy közlekedési baleset esetén, lakásbérleti szerződésből eredően, vagy ha a munkahely elvesztésének veszélye fenyeget. 

Ezekben az esetekben a mindennapi élet számos jogi kérdéseiben a jogvédelmi biztosítás a szerződés szerinti biztosítási összegig fedezi a jogi eljárások miatt felmerülő költségeinket.

Milyen költségeket fedez a jogvédelem biztosítás?

 • a választott ügyvéd honoráriumát,
 • a perindítás eljárási illetékét
 • a bírósági és bírósági végrehajtói költségeket,
 • a bíróság által megidézett tanúk és a bíróság által kirendelt szakértők igénybevételéért fizetendő költségeket,
 • a perbeli ellenfél azon költségeit, melyeket a bírósági döntés alapján kötelesek vagyunk megtéríteni.
 • A biztosítási összeg erejéig fedezi ingatlanra kötött tulajdonátruházó szerződésünk ügyvédi vagy közjegyzői díját (5 év várakozási időt követően, a szerződés tartama alatt egy alkalommal).

Miben lehet segítségünkre a jogvédelem biztosítás?

Jogi tanácsot és segítséget kaphatunk ha

 • magánemberi és munkavállalói felelősség biztosítási védelemre van szükségünk
 • jogi érdeksérelem ér (normál tanácsadás),
 • csak felvilágosítást szeretnénk kérni a magyar jogot érintő bármilyen kérdésben 
 • sürgősen szükségünk van jogi védelemre (Jogi Assistance 24).
 • kártérítési jogvitákban, szerződéses jogvitákban, birtokvédelemben, szomszédjogok sérelme miatti jogvitákban, használati jogokkal kapcsolatos jogvitákban, szabálysértési és büntetőeljárásokban, egyéb hatósági eljárásokban, adójogi jogvitákban, otthonunkkal kapcsolatban, munkahelyjel kapcsolatban, családi kapcsolatainkban fellépő jogi kérdésekben, közlekedés során fellépő felelősséggel összefüggésben fellépő védelemben.
a biztosítási védelem kizárólag a szerződés megkötése után bekövetkező jogi érdeksérelmekre terjed ki. 

Az élet minden területén sérülhetnek a jogaink!

Jogkövető magatartás esetében is előfordulhat, hogy jogi védelemre van szükségünk. A mindennapi életben számos olyan terület akad, melyek kapcsán nélkülözhetetlen az ügyvédi közreműködés. Ugyanakkor az sem ritka, hogy jogi tanácsadás kapcsán fordulunk szakemberhez, hiszen laikusként igencsak nehéz eligazodni a paragrafusok világában. 

A Generali Juris jogvédelmi biztosítás lehetővé teszi, hogy az adott területen olyan segítséggel élhessünk, amelynek köszönhetően érdekeink a legteljesebb védelemben részesülhetnek majd. Ha valamilyen területen nélkülözhetetlen a szakmai segítség, akkor a jog biztosan ilyen. 

A Generali Juris jogvédelem és felelősségbiztosítás segít jogaid védelmében

 • Jogi tanácsadással
 • Ügyvédi képviselet biztosításával
 • Jogi költségek kifizetésében
 • Családjogi és örökösödési kérdésekben
 • Magánemberi és vállalkozói és munkavállalói felelősség biztosításban

Gondoskodj érdekeid védelméről Generali Juris biztosítással